Voluntariat în sprijinul bătrânilor din tara de piatră

a) Scopul proiectului: Promovarea voluntariatului şi a beneficiilor sale într-o comunitate locala rurala din jud. Alba.
b) Rezultatele proiectului:
1. Distribuirea de 150 materiale promoţionale cu tematica „Voluntariatul şi beneficiile sale” in cele 14 sate ale localitatii.
2. Selecţia si instruirea unui număr de 10 tineri voluntari;
3. Organizarea Tabarei de voluntariat cu tema “Voluntariat în asistenţa socială a batranilor”.
4. 25 văduve şi bătrâni singuri din 9 sate izolate ale localităţii au beneficiat de servicii de asistenta sociala la domiciliu oferite de cei 10 voluntari.
Pe termen mediu si lung rezultatele sunt:
– o sensibilizare a opiniei publice cu privire la implicarea in rezolvarea cazurilor care necesita protectie socială şi creşterea interesului tinerilor pentru activităţile de voluntariat.
– atragerea a cât mai mulţi tineri pentru a se pregăti ca voluntari în asistenţă socială ;
– implicarea civica a unui numar cât mai mare de tineri in sectoare sociale care sa acopere nevoile persoanelor dezavantajate si/sau vulnerabile, dar şi pe cele de dezvoltare economica a comunităţii.
– Susţinerea eforturilor tinerilor voluntari în domeniul asistenţei sociale de catre autorităţile publice locale
Parteneri: Consiliul local, Liga studenţilor de la Universitatea 1 Decembrie 1918.
c) Finantator: Romania. Ministerul Danez al Afacerilor Externe cu fonduri FRESTA prin Programul „Cetatenia Mondiala Albert Einstein” prin Asociatia Pro Democratia – Club Constanta, apd.constanta@apd.ro.

PD 5. VOLUNTARIAT PENTRU BATRANII DIN TARA DE PIATRA