Dialog intercultural in comunitatile scolare multietnice

a) Scopul proiectului: Îmbunătăţirea serviciilor educationale de prevenire a dezadaptarii socio-scolare a rromilor prin promovarea educaţiei interculturale în scoală şi comunitate. Loc. Alba Iulia.
b) rezultatele proiectului:
– 75 rromi, unguri si romani si-au dezvoltat abilitatile de comunicare si de relationare interetnica;
– 139 de familii rrome, maghiare si romane au fost implicate in dezvoltarea scolara a copiilor lor, au devenit mai deschisi la cerintele scolii;
– infiintarea unui Club Intercultural care sa devina model de educatie alternativa in scoli;
– 500 de membrii ai comunitatii au participat la serbarea scolara multietnica si s-au familiarizat cu varietatea si bogatia traditiilor minoritatilor etnice;
– a crescut nivelul de intelegere al profesorilor legat de nevoile elevilor rromi, iar dialogul interetnic va deveni o metoda pedagogica permanenta;
– au fost realizate 5 materiale informative care s-au transformat in modele educationale in scolile multietnice;
– sunt editate 250 de exemplare din lucrarea “Paramìća pala o Jon Krăngä”.
c) Finantator: Romania. Ambasada Olandei prin Programul Matra-KAP. Adresa: Ambasada Regatului Tarilor de Jos, Str. Atena nr.18, Bucuresti 011832.

PD4. buletin informativ