Clubul democratiei – mediu favorabil pentru educatia interculturala

a) Scopul si localizarea proiectului: promovarea culturii si traditiilor rromilor si maghiarilor in comunitate, alaturi de cultura si traditiile majoritatii, pentru imbunatatirea relatiilor interpersonale si de grup si prevenirea discriminarii etnice. Locatia: Alba Iulia.

b) rezultatele proiectului:
– Infiintarea si viabilitatea unui Club al Democratiei pentru tinerii din comunitatea vizata;
o publicatie trilingva ;
– 4 module de formare interculturala ;
-1 Bulletin informativ intercultural.
– modificarea strategiilor instructionale in clasele cu grupuri etnice.
– acceptarea cu incredere si simpatie a traditiilor si culturii rromilor.
– 700 elevi din Scoala Nr. 1 din Alba Iulia si Scoala Nr. 3 Sebes promoveaza toleranta intelegerea, cooperarea interetnica, acceptarea culturii rroma.
– relatii de armonie si incredere reciproca intre elevi, indiferent de etnie.
– La nivel intermediar, sau modificat strategiile instructionale in clasele cu grupuri etnice.
– Parintii copiilor si-au asuma rolul de participanti la educatia copiilor.
– La macronivel, politica educationala pentru scolile in care invata rromi a devenit un subiect de re-evaluare in sensul promovarii unor programe educationale interculturale.
– Recunoasterea eficientei activitatii organizatiei in domeniul proiectelor educationale, ca urmare a promovarii rezultatelor proiectului, a mediatizarii si diseminarii de informatii la nivelul
Comisiilor metodice si a cercurilor pedagogice ale cadrelor didactice si a altor evenimente educationale, a workshop-urilor realizate, a pagini web.
– Publicarea a 2 articole in ziarele locale si presa de specialitatePublicatii si alte rezultate :
c) Finantator:: Romania. Ambasada S.U.A. prin programul Small Democracy Grants, fonduri proprii si ale partenerilor.