Centrul de servicii sociale comunitare pentru copiii cu dizabilitati

a) Scopul si localizarea proiectului: Incluziunea sociala a copiilor cu dizabilitati prin furnizarea de servicii socio-educationale la domiciliul acestora si in cadrul unui Centru social.
b) rezultatele proiectului:
– Amenajarea si dotare centrului social comunitar;
– 1 seminar de instruire si formare a echipei proiectului si voluntarilor cu tema „Protectia sociala a copilului cu dizabilitati”- sustinut de persoane specializate;
– 1 seminar de instruire si formare a parintilor si altor reprezentanti ai comunitatii cu tema „Strategii de actiune comunitara in favoarea includerii sociale a copiilor cu dizabilitati”- sustinut de persoane specializate;
– 1 publicatie – (de 66 pagini) pentru participantii la cele 2 seminarii, cu titlul „Implicarea comunitatii in protectia sociala a copilului cu dizabilitati”;
– evaluarea scolara, psiho-fizica si sociala a unui numar de 40 copii;
– selectia unui numa de 27 copii pentru a fi beneficiarii proiectului, dintre care : 19 copii cu certificat de „Persoana cu handicap” si 8 copii aflati in situatie de criza.
– 18 ore de servicii educationale, acordate lunar, fiecarui copil la domiciliul de catre animatorii socio-educativi, asistentul social si psiholog;
– 16 ore de servicii de recuperare/compensare psiho-neuro-motorie a copiilor, terapie psihologica, medicala si pedagogica acordate la Centru.
c) rolul organizaţiei: Solicitantul a fost aplicantul acestui proiect.
Parteneri: Consiliul local si AlfaTV-Alba;