Proiect PHARE

CENTRUL DE CONSILIERE, FORMARE ŞI DEZVOLTARE DE AFACERI – APUSENI

Locaţia: Scarişoara, nr. 193, Alba Iulia
ASOCIAŢIA MONTANA MOŢILOR
Str. Muncii nr. 2A, Alba Iulia
Tel/fax: 0258-814038; 0742125893
e-mail: montana.motilor@gmail.com

OBIECTIVUL GENERAL

Diminuarea efectelor şomajului din mediul rural, prin promovarea si implementarea legislaţiei europene in domeniul ocuparii forţei de munca.

OBIECTIV SPECIFIC

Creşterea şanselor şomerilor din mediul rural, de integrare pe piaţa muncii, prin programe personalizate şi/sau de grup, de consiliere si orientare vocaţionala, de formare profesionala si de dezvoltare a afacerilor.

ACTIVITĂŢI

♦ Studiu sociologic- privind nevoile si oportunitaţile de pe piaţa muncii ;
♦ Selecţia si evaluarea grupurilor ţinta;
♦ Pachet integrat de servicii de orientare vocaţionala si consiliere privind cariera ;
♦ Curs de calificare in profesia de Ghid de turism;
♦ Pachet de servicii de consultanţa si instruire pentru inceperea si dezvoltarea de afaceri ;
♦ Publicaţii ; Evaluarea proiectului

SERVICII OFERITE GRATUIT

♦ Orientare vocaţionala si consiliere privind cariera
– Profil aptitudinal; Plan personal de cariera;
– Cum sa-ţi intocmesti un CV;
– Cum sa te prezinţi la un interviu;
– Scrisoarea de moţivatie;
– Informare privind locurile de munca vacante;
– Documentare electronica prin Internet;
– Mediere in gasirea unui loc de munca potrivit;

♦ Curs de calificare in profesia Ghid de turism.
La finalizarea cursului, in urma examinarii, se obtine Diploma de absolvire eliberata de Minesterul Educaţiei si Cercetari si Ministerul Muncii Solidaritaţii Sociale si Familiei.

♦ Servicii de consultanţa si instruire pentru inceperea si dezvoltarea de afaceri.
– Consiliere antreprenoriala;
– Consiliere juridica;
– Consultanţa financiar/ contabila;
– Plan de dezvoltare a afacerii;

♦ Instruire in “Dezvoltarea de afaceri prin accesarea Fondurilor Structurale”
– Prezentarea programelor de finanţare;
– Scrierea proiectelor in vederea finaţarii;
– Valorificarea ideilor de afaceri;
– Intocmirea unui plan de afaceri;
– Strategia, mixul si planul de marketing;
– Circulaţia costurilor; Management financiar;

Nota: Persoanele interesate de serviciile noastre sunt rugate sa ne contacteze.

GRUPURI ŢINTĂ:

♦ 207 şomeri;

♦ 33 persoane care au inceput o afacere si care au nevoie de instruire pentru creşterea / rentabilitatea afacerii;

♦ 65 femei, tineri care au absolvit o şcoala (Şc. generala/ profesionala liceu, facultate);

♦ 73 şomeri de lunga durata;

♦ 69 persoane cu spirit antreprenorial
– tineri, femei, care doresc sa dezvolte o afacere, propietari de pensiuni turistice;
– manageri, administratori de IMM-uri , PF- uri, AF-uri;

♦ Comunitatea oamenilor de afaceri – (Societaţi comericiale, Persoane fizice aurtorizate, Asociaţii familiale)

♦ Instituţii locale; Instituţii judeţene, ONG-uri; Mass-media judeţeana, naţionala.

“Orice persoana are dreptul la mijloace corespunzatoare de orientare profesionala, in vederea sprijinirii sale in alegerea unei profesii adecvate intereselor si aptitudinilor sale profesionale”

Carta Sociala Europeana revizuita (Strasbourg, 3 mai 1996)

PARTENERI

– Clubul Montan Rural si Ecologic pentru Tineret Turecka Apuseni ONG

COLABORATORI

– Primaria Gârda de Sus
– Primaria Albac
– Ziarul Informaţia de Alba
– Ziarul Monitorul de Alba.
– Şcoala Generala Nr.1 Scarişoara

LOCALITATI TINTA

Scarişoara, Albac, Horea, Arieşeni, Gârda de Sus si Vadul Moţilor

Titlul Programului: Phare 2004 – Societatea Civila, Componenta 2 – Adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar.
Editor: Asociatia Montana Moţilor
Publicat in Decembrie 2006.