Proiect ID 147340

image1

Website proiect: http://economiesociala.montanamotilor.ro/

Prezentarea proiectului

Titlul proiectului: Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului  ID 147340

Obiectivul general:

Infiintarea si dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale si facilitarea ocuparii grupurilor vulnerabile, ca principali vectori de crestere a gradului de incluziune sociala si de asigurare a bunăstării cetăţenilor

Obiective specifice

Os1.Furnizarea de servicii de consiliere psihologica pt dezvoltare personala si cresterea stimei de sine, mediere si orientare profesionala, unui nr. de 150 pers (118 pers vulnerabile si 32 alte GT);

Os2. Formare profesionala în meserii si ocupaţii cerute pe piata muncii, respectiv: „Operator pe calculator electronic si retele” (20 pers) „Tamplar universal” (24 pers) si “Ingrijitor copii si batrani la domiciliu” (16 pers);

Os3. Furnizarea de instruire, asistenta si stimulare in initierea si dezvoltarea de afaceri sociale (150 ore) unui nr. de 16 pers finalizate cu competitia “Bursa intreprinderilor sociale”.

Os4. Infiintarea de catre solicitant (S) si partener (P1) a 7 SES-uri, care sa ofere 31 locuri de muncă permanente pentru persoane din GT, intre care, 67,74%, pers vulnerabile, dupa cum urmeaza: SES 1 “Punct de lucru ONG” ; SES 2 “Asociatia Sf. Nicolae; SES 3 “Cabana turistica montana”; SES 4 “Asociatia Casa Cautatorului de Aur”; SES 5 “Cooperativa Nectarul Florilor de Munte” cooperativa, cu activitate economica in apicultura; SES 6 “Societatea Producatorilor de Produse Bio-ecologice” societate cooperativa, cu activitate economica in valorificarea fructelor de padure; SES 7 “Asociatia Izvorul Fata Teiului” cooperativa, cu activitate economica in valorificarea resurselor de apa potabila.

Os5. Promovarea si dezvoltarea economiei sociale, prin realizarea si activarea in cadrul pag. Web a proiectului, a unei Retele de colaborare intre actorii sociali interesati.

 

Activitatile proiectului

 • A.1. ANAGEMENTUL PROIECTULUI
 • A.2. ACHIZIŢII PUBLICE
 • A.3. ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE, INFORMARE ŞI DISEMINA RE PROIECT
 • A.4. CAMPANIE DE IDENTIFICARE SI RECRUTARE BENEFICIARI
 • A.5. SELECTIA GRUPURILOR TINTA, IMPLICARE SI MENTINERE IN PROIECT
 • A.6. SERVICII DE CONSILIERE PSIHOLOGICA
 • A.7. CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA
 • A.8. INSTRUIRE PENTRU INITIEREA DE ÎNTREPRIN DERI SOCIALE
 • A.9. AJUTOR DE MINIMIS PENTRU INFIINTARE SES
 • A.10. RETEA DE COLABORARE
 • A.11. EVALUAREA FINALA A REZULTATELOR PROIECTULUI.

EXPERȚI în Echipa de management:

 • MANAGER PROIECT (S)
 • ASISTENT MANAGER (P1)
 • RESPONSABIL FINANCIAR (S)
 • RESPONSABIL FINANCIAR (P1)
 • EXPERT ACHIZITII  (P1)

EXPERTI in Echipa de implementare:

 • Expert monitorizare in relatia cu SES–uri (S)
 • Expert monitorizare in relatia cu SES–uri (P1)
 • Expert informare-diseminare (S, P1)
 • Responsabil GT  (S)
 • Responsabil GT  (P1)
 • Expert consiliere și asistență psihologică (S)
 • Expert consiliere și asistență psihologică (P1)
 • Lector/moderator evenimente de comunicare și promovare (S)
 • Examinatori comisii examene absolvite – 3 persoane (S)
 • Examinatori comisii examene absolvite – 3 persoane (P1)

Persoanele din echipa de management aferente activitatilor desfasurate de partenerul 1 – Primaria Buceș, vor fi angajate în conformitate cu normele legale în vigoare, respectiv, prin achizitie de servicii.

Material elaborat de:  manager proiect Minerva Ciufu

Informatii suplimentare: e-mail: montana.motilor@gmail.com