Economie sociala – din Tara Motilor pana-n Tara Zarandului

 

Asociația Montana Moților în parteneriat cu Primaria Buceș lansează proiectul Economie socială – din Țara Moților până-n Țara Zarandului ID 147340, finanțat din Fondul Social European prin POSDRU, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”; DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Proiectul a început în luna ianuarie 2015 și durează până în data de 31.12.2015, fiind destinat grupurilor țintă din Regiunea Centru și din Regiunea Vest.

     Obiectivul general al proiectului vizează înființarea și dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale și facilitarea ocupării grupurilor vulnerabile, ca principali factori de incluziune socială și de asigurare a bunăstării cetăţenilor.

     Obiectivele specifice sunt concretizate în: furnizarea de servicii de consiliere psihologică, formare profesională în ocupaţiile: „Operator pe calculator electronic și rețele”, „Tâmplar universal” și “Îngrijitor copii și bătrâni la domiciliu”, precum și înființarea de către solicitant și partener a unui număr de 7 structuri de economie socială, care sa ofere 31 locuri de muncă permanente pentru persoane din grupurile țintă, domiciliate în localități situate în Țara Moților și în localități rurale situate în Țara Zarandului.

Informații suplimentare: Asociația Montana Moților, Str. 9 Mai, Nr. 6B, Loc. Alba Iulia; Tel. 0371088308, e-mail: montana.motilor@gmail.com.

                                                                                Responsabil informare-publicitate

 

 

 


Anunț seminar de informare proiect POSDRU:173/6.1/S/147340

Nr. 165/16.04.2015

Vineri 17.04.2015 începând  cu orele 13 în Com. Buceș, Jud. Hunedoara, va avea loc un seminar de informare aferent proiectului ”ECONOMIE SOCIALĂ – DIN ȚARA MOȚILOR PÂNĂ-N ȚARA ZARANDULUI”. Proiectul este implementat de Asociația Montana Moților în parteneriat cu Primaria Buceș.  Scopul proiectului: Înființarea și dezvoltarea  a 7 structuri specifice economiei sociale, crearea a 31 locuri de muncă și facilitarea ocupării grupurilor vulnerabile, ca principali vectori de creștere a gradului de incluziune socială și de asigurare a bunăstării cetăţenilor.

Proiectul presupune următoarele aspecte:

OBIECTIVE SPECIFICE:

 1. Servicii de consiliere psihologică pentru dezvoltare personală, mediere și orientare profesională, pentru 150 persoane.
 2. Formare profesională în meseriile: Operator pe calculator electronic și rețele, Tâmplar Universal și Îngrijitor Copii și Bătrâni la Domiciliu. Se acordă subvenție în valoare de 300 lei/lună.
 3. Cursuri de instruire pentru dezvoltarea de afaceri, finalizate cu competiția “Bursa intreprinderilor sociale” și premii în bani.
 4. Înființarea de către solicitant și partener a 7 structuri de economie socială, care să presteze servicii către populație, să valorifice produsele economiei locale și să ofere 31 locuri de muncă permanente pentru grupurile țintă.

*  Obiectivul General al proiectului este dezvoltarea economiei sociale și facilitarea ocupării grupurilor vulnerabile.

ACTIVITĂȚI:

 • MANAGEMENTUL PROIECTULUI;
 • ACHIZIȚII PUBLICE;
 • ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE INFORMARE ȘI DISEMINARE PROIECT
 • CAMPANIE DE IDENTIFICARE ȘI RECRUTARE BENEFICIARI;
 • SELECȚIA GRUPURILOR ȚINTĂ, IMPLICARE ȘI MENȚINERE ÎN PROIECT;
 • SERVICII DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ;
 • CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ;
 • INSTRUIRE  ȘI ASISTENȚĂ PENTRU INIȚIEREA ȘI DEZVOLTAREA DE INTREPRINDERI SOCIALE;
 • AJUTOR DE MINIMIS – ÎNFIINȚARE STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ;
 • REȚEA DE COLABORARE;
 • EVALUARE FINALĂ A REZULTATELOR PROIECTULUI;

REZULTATE:

 1. ÎN JUDEȚUL ALBA SE ÎNFIINȚEAZĂ:
 • ŸPunct de lucru ONG –  care oferă 3 locuri de muncă în domeniul social;
 • Cabană turistică montană – ca furnizor de servicii turistice, ce oferă 4 locuri de muncă;
 • Asociația Casa ”Sfântul Nicolae” – în scopul oferirii de servicii sociale și educaționale.

 

2. ÎN LOCALITATEA BUCEȘ SE ÎNFIINȚEAZĂ

 • Asociația Casa Căutătorului de Aur, în scop turistic și al valorificării meșteșugului tradițional al căutătorilor de aur, oferind 5 locuri de muncă;
 • Cooperativa Nectarul Florilor de Munte – cu activitate în apicultură. Oferă 5 locuri de muncă;
 • Societatea Producătorilor de Produse Bio-ecologice – cooperativa cu scopul valorificării fructelor de pădure. Oferă 6 locuri de muncă;
 • Asociația Izvorul Fata Teiului – cooperativă.

GRUPURI ȚINTĂ:

 • Persoane din familii cu peste 2 copii;
 • Persoane din familii monoparentale (cu un singur părinte);
 • Femei;
 • Persoane care locuiesc în comunităţi izolate, în sate şi comune;
 • Persoane de etnie roma;
 • Persoane care îngrijesc bătrâni, copii, persoane cu handicap, bolnavi;
 • Manageri ai întreprinderilor sociale:  PFA-uri,  întreprinderi individuale.

 

 


 

 

Anunț seminar de informare proiect POSDRU: 173/6.1/S/147340

Nr. 237/11.05.2015

Joi 12.05.2015 începând cu orele 13:00 în Comuna Buceș, Județul Hunedoara va avea loc un seminar de informare aferent proiectului ”ECONOMIE SOCIALĂ – DIN ȚARA MOȚILOR PÂNĂ-N ȚARA ZARANDULUI” în cadrul activități A4 care se numește ”Campanie de identificare și recrutare beneficiari pentru susținerea participării la activitățile proiectului și înființarea a 7 SES-uri”. Proiectul este implementat de Asociația Montana Moților în parteneriat cu Primăria Comunei Buceș.

Activitatea A4 ”Campanie de identificare și recrutare beneficiari pentru susținerea participării la activitățile proiectului și înființarea a 7 SES-uri” presupune:

 • organizarea și participarea la seminarul de informare prin care s-au transmis 30 de invitații de participare la: reprezentați ai Primăriei Buceș, reprezentați ai agenților economici, reprezentanți ai organizatorilor  societății civile și cetățenilor localități țintă;
 • echipa de organizare va fi constituită din membri echipei de management, experții de implementare ai proiectului, inclusiv, din experții externalizați, angajați ai P1, Primăria Buceș, angajați ai SES-urilor și personalul administrativ;
 • se va prezenta proiectul, se va detalia obiectivele operaționale și activitățile A7, A8, A9, timp de aproximativ 1 oră;
 • se va da cuvântul participanților pentru a avea intervenții și întrebări în legătură cu proiectul în desfășurare;7

 Rezultatele planificate activității A4:

 • 1 proces de relaționare cu autoritățile publice locale care asigură condiții reale de selectare a grupului țintă;
 • 150 de persoane din grupul țintă vor fi informați direct cu privire la specificul economiei sociale;
 • vor fi distribuite: 100 de pliante, 50 de materiale informative elaborate, 20 de afișe sociale, acestea se vor constitui în suport pentru furnizarea informațiilor specifice economiei sociale;
 • stabilirea de contracte cu actori sociali din comunitățile localităților Scărișoara, Câmpeni, Cugir, Albac și Alba Iulia în scopul identificării și selecției grupului țintă;

Subactivitățile activității A4:

 • Subactivitatea A4.1. Promovarea economiei sociale prin materiale informative și diseminare de informații
 • Subactivitatea A4.2. Deplasarea în teren, inclusiv în sate izolate, pentru informare directă și conștientizare beneficii;
 • Subactivitatea A4.3. Organizarea și desfășurarea, unui număr de 8 seminarii tematice în cele 2 regiuni, pentru 150 de persoane, privind beneficiile dezvoltării economiei sociale, a participării la activitățile proiectului și identificarea potențialilor beneficiari;
 • Subactivitatea A4.4. Colaborare cu actori sociali din comunitățile selectate, recrutarea persoanelor din grupul țintă și întocmirea de liste a potențialilor beneficiari;